اثرات نماز

نوشته شده توسط Super User دسته: مباحث عمومی
نمایش از 19 مرداد 1393 بازدید: 4840
پرینت

آثار نماز خواندن
1. ایجاد آرامش قلبی
2. نماز وتوکل به خداوند
3. نماز وقدر دانی وحق شناسی(تخمک ها)
4. نظم و وقت شناسی
5. تمرکز
6. یون مثبت
7. شکل گیری هویت واراده

برای دریافت کامل مقاله به فرمت pdf کلیک کنید